Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Ok, rozumiem.

Polityka prywatności na stronie www.shift12345.pl

Informacja nt. ochrony danych osobowych

 

 

Kim jesteśmy i w jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe?

NOWA SZKOŁA – PRACOWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Ogrodowej 58, 00-876 WARSZAWA, pod numerem KRS 0001098363; posiadającą numer REGON: 52829675300000 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 5273106970, będzie administratorem przesłanych w formularzu danych osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Po co zbieramy dane osobowe?

Zbierane dane osobowe są nam niezbędne w celu zawarcia umowy o organizację szkoleń i treningów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochranie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody do celów komunikacji w zakresie numeru telefonu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym to będzie nasza ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Kto będzie miał dostęp do przesłanych danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu będą mieć pracownicy administratora oraz osoby z nim współpracujące w ramach wydanych upoważnień, a także podmioty świadczące pomoc techniczną, w tym IT i hostingu w zakresie wydanych pleceń i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać do pięciu lat po zakończonym szkoleniu/treningu w związku z przepisami podatkowymi, w zakresie podanych imion i nazwisk, w przypadku danych do kontaktu, zostaną one trwale usunięte w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wyjazdu lub do chwili wycofania zgody, w zależności co nastąpi wcześniej. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając na nas zgłoszenie na adres: kontakt@shift12345.pl lub bezpośrednio w naszej siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku przesłania danych osobowych i nie podpisania umowy, a tym samym wzięcia udziału w wyjazdowym (lub stacjonarnym) szkoleniu/treningu przesłane dane zostaną usunięte w terminie do 3 dni przed planowanym wyjazdem.

Jakie przysługuję Państwu prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych osobowych (ich poprawiania, aktualizacji), na podstawie art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO (prawo to może być zrealizowane wobec dobrowolnie podanych danych do kontaktu w każdym momencie, innych danych w przypadku nie wzięcia udziału w wyjeździe).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
 • Prawo do otrzymania informacji od administratora o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania, na podstawie art. 19 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO
 • Prawo, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, na podstawie art. 22 RODO
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2; jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana dane osobowe naruszają przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO
 • Prawo do wycofania zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do przejrzystej komunikacji z administratorem zgodnie z art. 12-14 RODO

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przesłane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani przekazywane do Organizacji Międzynarodowej. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania na podstawie przesłanych danych osobowych. O wzięciu udziału w treningach i szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.