Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Ok, rozumiem.
Zapisy

Polityka prywatności na stronie www.shift12345.pl

Informacja nt. ochrony danych osobowych

Kim jesteśmy i w jakim celu i na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe?

Values spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Kruczej 24/26  pod numerem KRS 0000260362; posiadająca numer REGON: 300353700 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP: 778-143-84-49 będzie administratorem przesłanych w formularzu danych osobowych, co oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Po co zbieramy dane osobowe?

Zbierane dane osobowe są nam niezbędne w celu zawarcia umowy o organizację szkoleń i treningów. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochranie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody do celów komunikacji w zakresie numeru telefonu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym to będzie nasza ochrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Kto będzie miał dostęp do przesłanych danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych zawartych w przesłanym formularzu będą mieć pracownicy administratora oraz osoby z nim współpracujące w ramach wydanych upoważnień, a także podmioty świadczące pomoc techniczną, w tym IT i hostingu w zakresie wydanych pleceń i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać do pięciu lat po zakończonym szkoleniu/treningu w związku z przepisami podatkowymi, w zakresie podanych imion i nazwisk, w przypadku danych do kontaktu, zostaną one trwale usunięte w terminie do 14 dni od dnia zakończenia wyjazdu lub do chwili wycofania zgody, w zależności co nastąpi wcześniej. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie wysyłając na nas zgłoszenie na adres: values@values.pl lub bezpośrednio w naszej siedzibie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku przesłania danych osobowych i nie podpisania umowy, a tym samym wzięcia udziału w wyjazdowym (lub stacjonarnym) szkoleniu/treningu przesłane dane zostaną usunięte w terminie do 3 dni przed planowanym wyjazdem.

Jakie przysługuję Państwu prawa w zakresie ochrony Państwa danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych osobowych (ich poprawiania, aktualizacji), na podstawie art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO (prawo to może być zrealizowane wobec dobrowolnie podanych danych do kontaktu w każdym momencie, innych danych w przypadku nie wzięcia udziału w wyjeździe).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
 • Prawo do otrzymania informacji od administratora o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania, na podstawie art. 19 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO
 • Prawo, by nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, na podstawie art. 22 RODO
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2; jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana dane osobowe naruszają przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO
 • Prawo do wycofania zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do przejrzystej komunikacji z administratorem zgodnie z art. 12-14 RODO

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przesłane dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani przekazywane do Organizacji Międzynarodowej. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania na podstawie przesłanych danych osobowych. O wzięciu udziału w treningach i szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń.